ZZP-erkend voor zzp'er

Op basis van de invoer van uw (bedrijfs)naam en woonplaats wordt voor uw opdrachtgever een aantal gegevens zichtbaar. Uw opdrachtgever kan u uitnodigen voor certificering. U ontvangt hiervan per email een uitnodiging met daarin een link naar ons platform. Hierin staat een aantal stappen beschreven voor het invoeren van uw gegevens en uploaden van de documenten.

Hiermee creëert u uw ‘inhuurpaspoort’ / certificaat. Dit bevat: pasfoto, NAW, e-mailadres, ID, KvK-registratie, BTW-nummer en VAR-verklaring. Wij houden de geldigheid van de documenten bij en uw ingevoerde wijzigingen. U bent nadrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Inzage in uw werkervaring en opleidingen is mogelijk door de koppeling van uw LinkedIn-profiel aan het certificaat.
ZZP-erkend bewaart voor u en uw opdrachtgever de gegevens en documenten voor een periode van zeven jaar. Met het ZZP-erkend platform voldoet uw opdrachtgever aan de wettelijke eisen, waarin is vastgelegd dat de opdrachtgever de identiteit van de zzp’er heeft vastgesteld, een kopie van het identiteitsbewijs bewaart, een kopie bewaart van de VAR (wuo), waarin staat dat de zzp’er winst uit onderneming heeft, of VAR (dga), inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van de vennootschap. Ook moeten de te verrichten werkzaamheden inhoudelijk overeenkomen met de werkzaamheden waarvoor de VAR is afgegeven. Een en ander binnen de geldigheidsduur van de VAR.

 

Wanneer een aangesloten opdrachtgever uw certificaat bekijkt, ontvangt u van ons een email. Als eigenaar van uw certificering kunt u deze op elk gewenst moment uitzetten.

De kosten van zelfstandige certificering (zonder uitnodiging van een opdrachtgever) bedragen € 25,- (excl. BTW). Bij wijzigingen van uw gegevens, of verlopen van de geldigheid van uw documenten, wordt uw certificaat ongeldig. U kunt na wijziging van de gegevens opnieuw uw zelfstandige certificering aanvragen.Zzp'er
Geregistreerd

Zzp’er is geregistreerd bij ZZP-erkend.


Zzp'er Gecertificeerd

De gegevens en documenten (identificatiedocument en VAR-verklaring) zijn gecontroleerd en hebben een geldigheid langer dan 1 maand.


Certificering
Veranderd

De gegevens van de zzp'er zijn gewijzigd.


Certificering
Loopt af

De geldigheidsdatum van een van de documenten bedraagt minder dan 1 maand. ZZP-erkend heeft de zzp’er hierover bericht gestuurd.


Certificering
Over datum

De geldigheidsdatum van een van de basisdocumenten is verlopen of de certificering kan niet worden afgegeven. De zzp’er voldoet hiermee niet meer aan de gestelde wettelijke eisen. ZZP-erkend heeft u en de zzp’er hierover geïnformeerd.