ZZP-erkend voor zzp'er

Met een abonnement kunt u inloggen in de basisregistratie van 200.000 zzp’ers. Op basis van de invoer van (bedrijfs)naam en woonplaats wordt een aantal gegevens van de geregistreerde zzp’er zichtbaar. Als de zzp’er nog niet gecertificeerd is kunt u hier uw zzp’er hiervoor uitnodigen. Hierna heeft u met één muisklik toegang tot het complete ‘inhuurpaspoort’ (certificaat) van de zzp’er. Dit bevat: pasfoto, NAW, e-mailadres, ID, KvK-registratie, BTW-nummer en VAR-verklaring. Wij houden de geldigheid van de documenten bij en melden u alle wijzigingen. Inzage in werkervaring en opleidingen is mogelijk door de koppeling van het LinkedIn-profiel aan het certificaat.

Met een abonnement van ZZP-erkend bespaart u op intensieve administratieve processen, controles en opslag. ZZP-erkend bewaart voor uw organisatie de gegevens en documenten voor een periode van zeven jaar. Met het ZZP-erkend platform voldoet u aan de wettelijke eisen, waarin is vastgelegd dat de opdrachtgever de identiteit van de zzp’er heeft vastgesteld, een kopie van het identiteitsbewijs bewaart, een kopie bewaart van de VAR (wuo), waarin staat dat de zzp’er winst uit onderneming heeft, of VAR (dga), inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van de vennootschap. Ook moeten de te verrichten werkzaamheden inhoudelijk overeenkomen met de werkzaamheden waarvoor de VAR is afgegeven. Een en ander binnen de geldigheidsduur van de VAR.Zzp'er
Geregistreerd

Zzp’er is geregistreerd bij ZZP-erkend.


Zzp'er Gecertificeerd

De gegevens en documenten (identificatiedocument en VAR-verklaring) zijn gecontroleerd en hebben een geldigheid langer dan 1 maand.


Certificering
Veranderd

De gegevens van de zzp'er zijn gewijzigd.


Certificering
Loopt af

De geldigheidsdatum van een van de documenten bedraagt minder dan 1 maand. ZZP-erkend heeft de zzp’er hierover bericht gestuurd.


Certificering
Over datum

De geldigheidsdatum van een van de basisdocumenten is verlopen of de certificering kan niet worden afgegeven. De zzp’er voldoet hiermee niet meer aan de gestelde wettelijke eisen. ZZP-erkend heeft u en de zzp’er hierover geïnformeerd.