Over ons

ZZP-erkend is een onafhankelijke stichting, non-profit en zonder commerciële belangen voor opdrachtgevers en intermediairs. ZZP-erkend biedt opdrachtgevers en zzp’ers een online platform. Hier vindt de registratie plaats van de benodigde documenten en gegevens om als zzp'er te werken of om als opdrachtgever een zzp'er veilig in te huren. De gegevens en documenten worden geverifieerd, opgeslagen en toegankelijk gemaakt voor de aangesloten opdrachtgever en zzp’er.

Na verificatie certificeert ZZP-erkend de gegevens en documenten van de betrokken zzp’er. Hiermee voldoet de opdrachtgever aan de wettelijke verplichtingen die zijn gesteld ten aanzien van inhuur van opdrachtnemers.

Op 28 september 2023 is mede op initiatief van 40 grote bedrijven en overheidsinstanties de Stichting opdrachtgeversbelang ZZP-erkend opgericht, een organisatie die de juridische en fiscale status van zzp’ers elektronisch verifieert en registreert.

 

In samenwerking met de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst en de mede-initiatiefnemers is het platform vorm gegeven. Het platform is geen zoekmachine. Aangesloten opdrachtgevers hebben op basis van de invoer van (bedrijfs)naam en woonplaats van hun zzp’er toegang tot de basisregistratie. Opdrachtgevers kunnen hier hun zzp’er uitnodigen zich te certificeren op het platform. Hierna heeft opdrachtgever met één muisklik toegang tot het complete ‘inhuurpaspoort’ (certificaat) van de zzp’er. Het ‘inhuurpaspoort’ van de zzp’er bevat: pasfoto, NAW, e-mailadres, ID, KvK-registratie, BTW-nummer en VAR-verklaring. Wij houden de geldigheid van de documenten bij en melden alle wijzigingen. Belangrijk voor de zzp’er is de mogelijkheid het eigen LinkedIn-profiel te koppelen aan het certificaat.
Met een abonnement van ZZP-erkend besparen opdrachtgevers en intermediairs op intensieve administratieve processen, controles en opslag. ZZP-erkend bewaart voor opdrachtgevers en zzp’ers de gegevens en documenten voor een periode van zeven jaar. Met het ZZP-erkend platform voldoet u aan de wettelijke eisen, waarin is vastgelegd dat de opdrachtgever de identiteit van de zzp’er heeft vastgesteld, een kopie van het identiteitsbewijs bewaart, een kopie bewaart van de VAR (wuo), waarin staat dat de zzp’er winst uit onderneming heeft, of VAR (dga), inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van de vennootschap. Ook moeten de te verrichten werkzaamheden inhoudelijk overeenkomen met de werkzaamheden waarvoor de VAR is afgegeven. Een en ander binnen de geldigheidsduur van de VAR.

Voor de check van KvK-registratie en ID beschikt ZZP-erkend over koppeling met de Kamer van Koophandel, het Verificatie Informatie Systemen/VIS en elektronische checksum. Voor de controle van het BTW-nummer is ZZP-erkend gekoppeld met het Systeem voor de uitwisseling van BTW- informatie (VIES) geldigverklaring BTW-nummer van de Belastingdienst. Met de Belastingdienst wordt gewerkt aan een elektronisch verificatiesysteem voor VAR-verklaringen.


Zzp'er
Geregistreerd

Zzp’er is geregistreerd bij ZZP-erkend.


Zzp'er Gecertificeerd

De gegevens en documenten (identificatiedocument en VAR-verklaring) zijn gecontroleerd en hebben een geldigheid langer dan 1 maand.


Certificering
Veranderd

De gegevens van de zzp'er zijn gewijzigd.


Certificering
Loopt af

De geldigheidsdatum van een van de documenten bedraagt minder dan 1 maand. ZZP-erkend heeft de zzp’er hierover bericht gestuurd.


Certificering
Over datum

De geldigheidsdatum van een van de basisdocumenten is verlopen of de certificering kan niet worden afgegeven. De zzp’er voldoet hiermee niet meer aan de gestelde wettelijke eisen. ZZP-erkend heeft u en de zzp’er hierover geïnformeerd.