14/06/2023

Alligator gedood na afbijten hand

In Florida heeft een alligator zijn vraatzucht met de dood moeten bekopen. Nadat hij de hand van een 63-jarige kapitein van een moerasboot afknabbelde, werd hij door medewerkers van het natuurreservaat opgespoord en gedood. De hand werd vervolgens uit de dode alligator gevist en in rap tempo naar het ziekenhuis vervoerd. Of het aldaar nog gelukt is de hand weer aan de kapitein vast te naaien is niet bekend.

 

Zzp'er
Geregistreerd

Zzp’er is geregistreerd bij ZZP-erkend.


Zzp'er Gecertificeerd

De gegevens en documenten (identificatiedocument en VAR-verklaring) zijn gecontroleerd en hebben een geldigheid langer dan 1 maand.


Certificering
Veranderd

De gegevens van de zzp'er zijn gewijzigd.


Certificering
Loopt af

De geldigheidsdatum van een van de documenten bedraagt minder dan 1 maand. ZZP-erkend heeft de zzp’er hierover bericht gestuurd.


Certificering
Over datum

De geldigheidsdatum van een van de basisdocumenten is verlopen of de certificering kan niet worden afgegeven. De zzp’er voldoet hiermee niet meer aan de gestelde wettelijke eisen. ZZP-erkend heeft u en de zzp’er hierover geïnformeerd.