• Weet wie er over de vloer komt

  • Zekerheid dat het klopt

 

Zzp'er
Geregistreerd

Zzp’er is geregistreerd bij ZZP-erkend.


Zzp'er Gecertificeerd

De gegevens en documenten (identificatiedocument en VAR-verklaring) zijn gecontroleerd en hebben een geldigheid langer dan 1 maand.


Certificering
Veranderd

De gegevens van de zzp'er zijn gewijzigd.


Certificering
Loopt af

De geldigheidsdatum van een van de documenten bedraagt minder dan 1 maand. ZZP-erkend heeft de zzp’er hierover bericht gestuurd.


Certificering
Over datum

De geldigheidsdatum van een van de basisdocumenten is verlopen of de certificering kan niet worden afgegeven. De zzp’er voldoet hiermee niet meer aan de gestelde wettelijke eisen. ZZP-erkend heeft u en de zzp’er hierover geïnformeerd.

Opdrachtgevers

ZZP-erkend voor opdrachtgevers

ZZP-erkend is het platform waar opdrachtgevers en hun intermediairs toegang hebben tot de gegevens van 200.000 zzp’ers in de zakelijke dienstverlening en hun zzp’ers kunnen laten certificeren.

 
Zzp'ers

ZZP-erkend voor zzp'ers

ZZP-erkend biedt u de mogelijkheid uw zakelijke basisgegevens en documenten op één toegankelijk platform beschikbaar te stellen voor uw opdrachtgevers. ZZP-erkend verifieert uw documenten en certificeert deze in combinatie met uw basisgegevens. Uw opdrachtgever ziet in één oogopslag uw zakelijke gegevens, ID en VAR.

 
ZZP-erkend

Over ZZP-erkend

ZZP-erkend is een onafhankelijke stichting, non-profit en zonder commerciële belangen voor opdrachtgevers en intermediairs. ZZP-erkend biedt opdrachtgevers en zzp’ers een online platform. Hier vindt de registratie plaats van de benodigde documenten en gegevens om als zzp'er te werken of om als opdrachtgever een zzp'er veilig in te huren. De gegevens en documenten worden geverifieerd, opgeslagen en toegankelijk gemaakt voor de aangesloten opdrachtgever en zzp’er.
Na verificatie certificeert ZZP-erkend de gegevens en documenten van de betrokken zzp’er. Hiermee voldoet de opdrachtgever aan de wettelijke verplichtingen die zijn gesteld ten aanzien van inhuur van opdrachtnemers.