Archive

ZZP-erkend API

Elektronisch gegevens ophalen van gecertificeerde zzp’ers.

De volgende stap in de dienstverlening voor de gebruikers van ZZP-erkend. Zij kunnen vanaf vandaag gebruik maken van een ‘Application Programming Interface’ (API). Hiermee kunnen de digitale gegevens opgehaald worden van hun gecertificeerde zzp’ers en integreren in de eigen administratiesystemen/applicatie(s) door te koppelen met de ZZP-erkend webservice (SOAP).

Voor meer informatie: [email protected]

Het Financiële Dagblad- inzet zzp’ers in twee jaar verdubbeld

Inzet zelfstandigen verdubbeld

 

Brainnet kiest ZZP-erkend voor fiscale risico afdekking van zzp’ers

Nieuwegein, 13 mei 2014 - Brainnet, dé intermediair op het gebied van externe inhuur, heeft een 3-jarige overeenkomst gesloten met certificeringsinstituut ZZP-erkend voor de juridische en fiscale risico afdekking van zzp’ers van Brainnet. Hiermee voorziet Brainnet haar klanten van nog een extra zekerheid ten aanzien van de fiscale risico’s die gepaard gaan met de inzet van zzp’ers.

Arno Lugthart, directeur van Brainnet: ”Belangrijke overweging voor Brainnet is de elektronische verificatie van paspoort, VAR, NAW, bankrekening, rijbewijs, BTW nummer en KvK-registratie. Bovendien biedt ZZP-erkend ons de mogelijkheid om data van gecertificeerde zzp’ers te importeren in ons Vendor Management Systeem”.

Over Brainnet:

Als dé intermediair op het gebied van externe inhuur verzorgt Brainnet het totale inhuurproces en de inkoopadministratie voor toonaangevende opdrachtgevers. Wij geven op deze wijze invulling aan de inhuurstrategie en realiseren grip, inzicht en controle op het gehele inhuurdossier. Wij vrijwaren klanten, in elke samenwerkingsvorm, voor 100% van juridische, fiscale en arbeidsrechtelijke aansprakelijkheden. Sinds de oprichting in 1996 heeft Brainnet haar eigen visie op flexibele arbeid ontwikkeld. Het klantbelang staat altijd voorop. Klanten hebben in onze ogen recht op transparantie als het gaat om marges, tarieven en verdienmodellen. Brainnet verrichtte baanbrekend werk door als één van de eerste partijen in Nederland klanten dit inzicht te bieden. En dat doen we nog steeds. Brainnet is tweevoudig winnaar van de FD Gouden Gazellen Award en winnaar van de High Growth Award 2013. www.brainnet.nl

ZZP-erkend biedt oplossing voor zzp-collectief of coöperatie van zzp’ers

Certificering nu ook voor kleine groepen zelfstandigen

ZZP-erkend heeft in samenwerking met Bouwend Nederland een oplossing ontwikkeld waarbij een zzp’er maximaal acht collega-zzp’ers kan laten certificeren, zonder de kosten te maken voor een jaarlicentie.

Voor nog geen € 3,75 per maand per zzp’er (abonnement € 45,- per 12 maanden excl. BTW) bent u inhuur klaar voor andere opdrachtgevers.

ZZP-erkend houdt 12 maanden de geldigheid van uw documenten bij.

U kunt zich hier aanmelden.

Opdrachtgever wordt (mede) verantwoordelijk voor ‘feitelijke arbeidsrelatie’

De regels rond de Wet ketenaansprakelijk en inlenersaansprakelijkheid worden per 1 januari 2015 aanzienlijk aangescherpt conform de wet schijnzelfstandigheid, feitelijk wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2014: “van schijnzelfstandigheid is sprake wanneer mensen formeel werkzaam zijn als zelfstandigen, terwijl op grond van feiten en omstandigheden sprake is van een arbeidsovereenkomst. Met een dergelijke constructie worden vaak loonheffing, premies werknemersverzekeringen en arbeidsrechtelijke bescherming ontweken en kunnen onterecht fiscale (ondernemers)faciliteiten worden geclaimd.”.

In deze omschrijving kunnen als gevolg hiervan (eind)opdrachtgevers aangesproken op het ontwijken van loonheffing en arbeidsrechtelijke bescherming.

ZZP-erkend ontwikkelt applicatie voor opdrachtgevers ‘feitelijke arbeidsrelatie’

ZZP-erkend ontwikkelt een applicatie/toepassing binnen het platform van ZZP-erkend dat de feitelijke arbeidsrelatie duidt. Dit project wordt in nauwe samenwerking met fiscalisten grote gebruikers van ZZP-erkend.

Voor meer informatie: [email protected]