Over ZZP-erkend

Wat betekent certificeringsinstituut ZZP-erkend voor uw organisatie?

  • Volledig compliant bij inhuur
  • Inzicht in status, kostenplaats en projectduur van zzp'ers
  • Efficiënter: geen handmatige (dus foutgevoelige) screenings
  • Continuïteit: gegevens 24/7 online beschikbaar
  • Garantiestelling
  • Beperkte kosten. Hooguit € 0,07 per uur
Wilt u meer weten, e-mail ons: [email protected]

Missie

Het ontzorgen van bedrijven en organisaties die externen inhuren op het gebied van risicobeheersing, compliancy en efficiency. ZZP-erkend verifieert, valideert en certificeert hiervoor grotendeels elektronisch alle relevante juridische, fiscale en bedrijfsmatige gegevens en documenten die nodig zijn voor het inhuurproces. Deze worden pas na toestemming van de zzp’er aan zijn/haar opdrachtgever ter beschikking gesteld. Hiermee voldoen ZZP-erkend, de opdrachtgever en zzp’er aan de eisen van Wet bescherming persoonsgegevens. Met name met betrekking tot het bewaren van de digitale kopie paspoort/ID-kaart.

 

Normen en waarden

 • Strikt onafhankelijk.
  Hiermee wordt bedoeld dat ZZP-erkend zonder enige (commerciële) invloed van derden haar verificatie, validatie en certificeringswerkzaamheden uitvoert.
 • Onderscheidend.
  ZZP-erkend concentreert zich voor 100 procent op haar certificeringstaak, de kwaliteit en betrouwbaarheid hiervan. Alleen validatie en verificatie die elektronisch wordt verkregen of elektronisch kan worden getoetst, wordt gebruikt voor certificering.
 • Privacy.
  ZZP-erkend waarborgt in de werkprocessen integriteit, optimale beveiliging van gegevens en documenten en privacy, conform de regels van Wet bescherming persoonsgegevens. Cookies worden nadrukkelijk alleen gebruikt voor Google Analytics.
 • Transparantie.
  ZZP-erkend heeft als doelstelling een transparante organisatie te zijn. Dat wil zeggen een organisatie die zichtbaar, open en toegankelijk is voor haar afnemers en (maatschappelijke) omgeving.