inloggen

Wij zijn zzp erkend

Alle gegevens van mijn inhuur zijn gescreend en online beschikbaar. Een zorg minder!

Directe voordelen voor uw organisatie

 • Tijd- en kostenbesparing
 • U voldoet aan de wet
 • Uw persoonlijke en beveiligde dashboard
 • Gebruik de ZZP-erkend API
 • 10 jaar opslag gegevens zzp'ers en werknemers in beveiligde cloud
 • 24/7 online toegang
 • Meer zekerheid & garantiestelling
 • Uw modelovereenkomst gecontroleerd door ons
voor meer informatie klik hier
Altijd alles op orde

Hoe werkt het?

ZZP-erkend verifieert grotendeels elektronisch alle voor u relevante juridische en fiscale gegevens en documenten die nodig zijn voor het inhuren van zzp’ers.

Dashboard

Als opdrachtgever krijgt u een dashboard waar u zzp’ers kunt zoeken en certificeren en de gegevens kunt beheren. Alle gegevens zijn altijd in te zien, te downloaden en te printen via mobiel, tablet of desktop computer. Alle gegevens worden door ZZP-erkend 10 jaar lang opgeslagen. Opdrachtgevers kunnen pas na toestemming van de zzp’er gebruik maken van zijn gegevens of documenten.

Bekijk een voorbeeld van een profiel en de statussen.

ZZP-erkend aandeel inhuurproces

Compliancycheck

Paspoort/ID
(verificatie/rapportage op echtheid/geldigheid en BSN)
(Model)overeenkomst
(gegevenscontrole)
KvK registratie
(controle natuurlijk persoon en bedrijfsnaam)
BTW nummer
(verificatie)

Wij verifiëren ook

(Zakelijk) bankrekeningnummer
(controle NAW)
Mobiel telefoonnummer
E-mailadres

Desgewenst controleren wij

(Beroeps) Aansprakelijkheids verzekering
(aanwezigheid en geldigheidscontrole polisblad)
VCA-diploma
(verificatie en geldigheid in VCA Diploma Register)
Rijbewijs
(verificatie/rapportage op echtheid/geldigheid/intrekking)
Verklaring Omtrent het Gedrag (V.O.G.)
(NAW)
Arbeidsongeschiktheids verzekering
(aanwezigheid en geldigheidscontrole polisblad)

voor meer informatie klik hier

Prijzen

Jaarlicentie

Jaarlicentie€ 1.490,00
Gegevens inzien, downloaden en printen via mobiel, tablet of desktop computer
Eenmalige kosten training en ingebruikstelling€ 590,00
Aantal gebruikers inclusief5
Per extra gebruiker€ 42,75
Zoekfunctie zzp’er via database Kamer van Koophandel
Beheren en certificeren in dashboard

Elke door uw organisatie te autoriseren gebruiker krijgt toegang tot het ZZP-erkend dashboard. U kunt kiezen voor volledig gebruik, waarbij ZZP-erkend opdracht tot certificeren kan worden gegeven, of alleen de kijkfunctie.

Jaarabonnement per zzp’er

Tussen 1 en 100 certificeringen€ 45,00
Initiële responstijd1 werkdag
Tussen 101 en 200 certificeringen€ 40,00
Tussen 201 en 500 certificeringen€ 35,00
Tussen 501 en 1000 certificeringen€ 32,50
Vanaf 1001 certificeringenOp aanvraag
Support documentatie
Support (per e-mail/telefoon) werking dashboard/certificering

Optioneel

Verificatie aanvullende gegevens per jaar
per verificatie in combinatie met certificering

Rijbewijs (wel/niet ingetrokken)€ 1,92
Extra verificaties op paspoort of ID-kaart (fraude en vermissing)€ 1,92
Geldigheid VCA-diploma€ 1,92
Gegevens VOG€ 1,92

Extra controle ‘best effort’ per jaar
op aanwezigheid en geldigheid digitaal kopie polis blad

Aansprakelijkheidsverzekering van zzp'er€ 4,95
Arbeidsongeschiktheidsverzekering van zzp'er€ 4,95

Inclusief nabellen zzp’er en rapportage aan opdrachtgever bij weigering/ontbreken/verlopen geldigheid polisblad.

ZZP-erkend API per jaar

Per API€ 495,00
Kosten genereren nieuwe AccessKey/SecretKey (indien verloren)€ 250,00
Per zzp'er (gekoppeld aan het aantal certificeringen)€ 3,95
Documentatie (Integration Kit)
Code/Integratie voorbeelden (.NET)
Support (per e-mail/telefoon) werking ZZP-erkend API
Initiële responstijd1 werkdag

Met de ZZP-erkend API (Application Programming Interface) kunt u de digitale gegevens van de gecertificeerde zzp’ers importeren en integreren in de eigen applicatie(s) door te koppelen met de
ZZP-erkend webservice (SOAP).

Assistentie implementatie ZZP-erkend

Per zzp'er€ 7,00

Assistentie telefonische begeleiding zzp’er naar registratieproces
Nadat opdrachtgever de zzp’ers en leveranciers/onderaannemers de noodzaak en werking van de samenwerking met ZZP-erkend heeft medegedeeld/uitgelegd, verstrekt opdrachtgever aan ZZP-erkend in Excel-format de volgende gegevens van de zzp’ers in opdracht tot certificering:

 • Voornaam/achternaam
 • M/V
 • E-mailadres
 • Mobiel telefoonnummer

Vervolgens activeert ZZP-erkend op basis van ‘best effort’ uit naam van opdrachtgever telefonisch het contact met de zzp’er en stimuleert een snelle registratie. Dit proces moet leiden naar het certificeren van de zzp’er. De beheerder van ZZP-erkend dashboard wordt via een escalatieproces op de hoogte gehouden van de voortgang.

voor meer informatie klik hier


Ondersteund door een sponsor

https://casinovanger.com/

Condities

Keuze van uw abonnement

Op basis van het aantal te verwachten certificeringen in de eerstkomende 12 maanden wordt met u de prijs per certificering overeengekomen.

Certificering

Certificeringsinstituut ZZP-erkend houdt gedurende 12 maanden de geldigheid bij van het paspoort of ID-kaart en voorlopig nog de VAR-verklaring of modelovereenkomst.

Betaling

Na ondertekening van de overeenkomst factureert ZZP-erkend u de overeengekomen elementen van dienstverlening.

Betaling van de factuur dient binnen acht dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

Alle genoemde bedragen in deze overeenkomst zijn exclusief het wettelijke BTW percentage.

Kosten gevolgen wetswijzigingen

De kosten voor aanpassing of uitbreiding van het platform van ZZP-erkend als gevolg van wetswijzigingen worden aan de gebruikers doorbelast.

Technische garanties

 • Tijdens normale belasting garandeert ZZP-erkend op werkdagen tussen 07.00u – 23.00u een uptime van 99,7%
 • Tijdens normale belasting garandeert ZZP-erkend op werkdagen tussen 23.00u – 07.00u een uptime van 99,5%
 • Actieve monitoring
 • Service Window:
  • maandag t/m vrijdag: 03.00u – 06.00u
  • maandag t/m vrijdag: 19.00u – 21.00u
  • zaterdag en zondag
 • Releases worden, indien er downtime wordt verwacht, zoveel mogelijk buiten kantooruren gepland.

Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van ZZP-erkend wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze licentieovereenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag van de voor die licentieovereenkomst bedongen prijs (excl. BTW) voor een maximale looptijd van één jaar.

Algemene Voorwaarden

Certificeringsinstituut ZZP-erkend (ZZP Certificering Services B.V.) is gevestigd te Hilversum en is ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 61302767. De Algemene Voorwaarden van ZZP-erkend, waarin opgenomen een beperking van aansprakelijkheid, zijn van toepassing. Zij zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, zijn te raadplegen op zzp-erkend.nl en worden op verzoek kosteloos toegestuurd.