Blog

mei 14

Brainnet kiest ZZP-erkend voor fiscale risico afdekking van zzp’ers

Nieuwegein, 13 mei 2014 - Brainnet, dé intermediair op het gebied van externe inhuur, heeft een 3-jarige overeenkomst gesloten met certificeringsinstituut ZZP-erkend voor de juridische en fiscale risico afdekking van zzp’ers van Brainnet. Hiermee voorziet Brainnet haar klanten van nog een extra zekerheid ten aanzien van de fiscale risico’s die gepaard gaan met de inzet van zzp’ers.

Arno Lugthart, directeur van Brainnet: ”Belangrijke overweging voor Brainnet is de elektronische verificatie van paspoort, VAR, NAW, bankrekening, rijbewijs, BTW nummer en KvK-registratie. Bovendien biedt ZZP-erkend ons de mogelijkheid om data van gecertificeerde zzp’ers te importeren in ons Vendor Management Systeem”.

Over Brainnet:

Als dé intermediair op het gebied van externe inhuur verzorgt Brainnet het totale inhuurproces en de inkoopadministratie voor toonaangevende opdrachtgevers. Wij geven op deze wijze invulling aan de inhuurstrategie en realiseren grip, inzicht en controle op het gehele inhuurdossier. Wij vrijwaren klanten, in elke samenwerkingsvorm, voor 100% van juridische, fiscale en arbeidsrechtelijke aansprakelijkheden. Sinds de oprichting in 1996 heeft Brainnet haar eigen visie op flexibele arbeid ontwikkeld. Het klantbelang staat altijd voorop. Klanten hebben in onze ogen recht op transparantie als het gaat om marges, tarieven en verdienmodellen. Brainnet verrichtte baanbrekend werk door als één van de eerste partijen in Nederland klanten dit inzicht te bieden. En dat doen we nog steeds. Brainnet is tweevoudig winnaar van de FD Gouden Gazellen Award en winnaar van de High Growth Award 2013. www.brainnet.nl