Blog

mei 13

Opdrachtgever wordt (mede) verantwoordelijk voor ‘feitelijke arbeidsrelatie’

De regels rond de Wet ketenaansprakelijk en inlenersaansprakelijkheid worden per 1 januari 2015 aanzienlijk aangescherpt conform de wet schijnzelfstandigheid, feitelijk wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2014: “van schijnzelfstandigheid is sprake wanneer mensen formeel werkzaam zijn als zelfstandigen, terwijl op grond van feiten en omstandigheden sprake is van een arbeidsovereenkomst. Met een dergelijke constructie worden vaak loonheffing, premies werknemersverzekeringen en arbeidsrechtelijke bescherming ontweken en kunnen onterecht fiscale (ondernemers)faciliteiten worden geclaimd.”.

In deze omschrijving kunnen als gevolg hiervan (eind)opdrachtgevers aangesproken op het ontwijken van loonheffing en arbeidsrechtelijke bescherming.