Veel gestelde vragen

Algemeen

Door de toenemende groei van de flexibele schil, is het aantal zzp'ers gegroeid naar circa 617.000. Dit stelt aan uw opdrachtgever continu nieuwe eisen ten aanzien van efficiëntie en het voldoen aan wettelijke inhuureisen van een zzp’er.

ZZP-erkend wordt krachtig gesteund door:

- VNO-NCW/MKB Nederland.
- Ministerie van Economische Zaken.
- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
- Belastingdienst directie Horizontaal Toezicht.

ZZP-erkend werkt zonder winstoogmerk.

ZZP-erkend is opgericht voor en door zzp opdrachtgevers die hun inhuur beleid op het gebied van kosten, transparantie, compliance en risicobeheersing efficiënter willen inrichten. Ook heeft u als zzp’er met het bewijs van registratie een uniek marketingmiddel in handen. U, als zzp’er voldoet hiermee aan alle wettelijke juridische en fiscale zaken voor het inhuurproces bij uw opdrachtgever.

Met ZZP-erkend beschikt u over uw eigen beveiligde ZZP-erkend account waarop u uw gegevens en documenten kunt laat valideren. Als zzp’er bent u 100% eigenaar van uw gegevens en documenten; opdrachtgevers hebben nadrukkelijk uw toestemming nodig om uw gegevens te raadplegen.

Als zzp’er bent u 100 % eigenaar van uw gegevens en documenten; opdrachtgevers hebben uw toestemming nodig om uw gegevens te raadplegen.

Het controleproces

- ID verificatie bij Ministerie Binnenlandse Zaken/Verificatieregister. Reisdocumenten (VIS).
- Checksum ID.
- Vergelijk pasfoto met ID.
- Zakelijk bankrekeningnummer door betaling via iDeal.
- N.A.W./juridische entiteit (bedrijfsnaam) bij KvK (uittreksel KvK wordt bij certificaat gevoegd).
- BTW-nummer bij Belasting en Douane Unie (VIES).
- E-mailadres (bevestiging e-mail aanmelding accountgegevens).
- Mobiel telefoonnummer door sms-check.
- Echtheid check VAR-wuo en VAR-dga.
- Zzp'ers met alleen een VAR-row of een VAR-loon worden door ZZP-erkend niet gecertificeerd.
- De zzp’er wordt verplicht de Aard Werkzaamheden zoals vermeld op VAR-verklaring apart in te vullen.

Het (beveiligde) account/dossier dat u bij ZZP-erkend aanmaakt is uw eigendom. U beslist of een opdrachtgever gebruik mag maken van uw gegevens, zoals kopie paspoort/ID-kaart, VAR-verklaring etc. U machtigt certificeringsinstituut ZZP-erkend om uw gegevens en documenten te controleren op geldigheid. Uw gegevens en documenten zijn ontoegankelijk voor derden. Certificeringsinstituut ZZP-erkend toetst bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken uw paspoort/ID-kaart-nummer om te controleren of er sprake is van vermissing, diefstal of fraude. Voorts gebruiken wij uw kopie paspoort/ID-kaart om de gegevens van uw VAR-verklaring te vergelijken.

 • - VCA-diploma (kan verplicht zijn bij bouw-infra en installatiebedrijven)
 • - Rijbewijs (kan verplicht zijn bij transport en logistieke bedrijven)
 • - VOG (kan verplicht zijn bij zakelijke dienstverleners en overheden)
 • - Polisblad aansprakelijkheidsverzekering
 • - Curriculum vitae (kan verplicht worden gesteld door opdractgever)
 • - Diploma’s
 • - Vak certificaten
 • - Getuigschriften/referenties
 • - Koppeling naar uw LinkedIn-account
 • - Uw leveringsvoorwaarden.
 • Nee, u bent als gebruiker van uw account zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens die u in uw account/dossier opneemt.

  Prijzen

  Indien u zichzelf registreert en opdracht geeft tot certificering zijn de kosten € 45,- voor een certificering van 12 maanden. U betaalt voor uw verificatie en validatie en u ontvangt het certificaat. ZZP-erkend beheert uw gegevens en stuurt een notificatie als de geldigheid van één van uw documenten verandert. U kunt dan binnen uw beveiligde dashboard de gegevens aanpassen. Als zzp’er bent u 100 % eigenaar van uw gegevens en documenten. Potentiële opdrachtgevers hebben uw toestemming nodig om uw gegevens te raadplegen.

  Indien u door uw opdrachtgever wordt uitgenodigd om u te registeren bij ZZP-erkend, dan zijn er voor u geen kosten verbonden aan een account bij ZZP-erkend. Wel doet ZZP-erkend een verificatie op uw bankrekeningnummer waarbij u wordt verzocht om via iDEAL € 0,01 te betalen. Uw opdrachtgever betaalt voor uw verificatie en validatie en uw opdrachtgever ontvangt het certificaat.

  Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd tenzij anders vermeld.

  Beveiliging

  Al uw gegevens en documenten worden beveiligt opgeslagen. De server en dataomgeving voldoet aan de hoogste ISO 27.00-certificering.

  Na inloggen kunt u links in het menu onder het tabje ‘mijn profiel’ uw ‘profiel verwijderen’.
  Let op: ZZP-erkend is verplicht om uw gegevens en documenten voor u of uw opdrachtgever op te slaan voor een periode van 10 jaar waarna deze automatisch volledig worden verwijderd.

  U kunt uw account ook online op uw tablet of smartphone openen.